Juhatus

Sulev Liiva – juhatuse liige

Marge Laagemann – juhatuse liige (talgud, elurikkus, vabatahtlikud)

Aili Avi – juhatuse liige (sündmused, projektid, koduleht)

Juhatuse nõustajad ehituse jm teemadel – asutajaliikmed Aare Grünberg ja Aina Lee

Aitäh