Juhatus

Sulev Liiva – juhatuse liige (tehniline tugi, turundus)

Marge Laagemann – juhatuse liige (talgud, elurikkus, vabatahtlikud)

Aina Lee – juhatuse liige (ehitusprojektid, liikmed, raamatupidamine)

Aili Avi – juhatuse liige (sündmused, projektid, koduleht)