Konna maja algusest (2017- …)

TÜRI KOGUKONNASELTSI JA KONNA SAAMISLUGU

Kogukonnaselts on välja kasvanud  Vana (m)Aja Sõprade Klubist, kes käis 2016. aastal mitmed korrad koos, kuulas lugusid Türi vanadest majadest, aitas korraldada mõnd vana maja ennistamise teemalist ettevõtmist Türil ja tegi plaane kogukonnakeskuse rajamiseks.

Türi Kogukonnaselts (registrikoodiga 80412416) loodi 27. jaanuaril 2017. a selleks, et toetada Türi linnas ja vallas kestlikku ja kogukondlikku arengut. Seltsi on asutanud 7 Türi elanikku: Aare Grünberg, Aina ja Aulis Lee, Reet ja Ivar Murel, Rainer ja Ave-Triin Eidemiller.

2017. a alguses tehti seltsile Lõuna-Järvamaa Koostöökogu poolt pakkumine tulla partneriks ühes ühisprojektis, mille eesmärgiks on kujundada Lõuna-Järvamaast kestlikku ja kogukondlikku arengut toetav omavalitsus. Olimegi nõus ja selle jaoks asutasime mittetulundusühingu, mille nimeks sai Türi Kogukonnaselts. Lisaks sellele ühisprojektile „Kogukondlik ja kestlik Lõuna-Järvamaa” (2017-2019) õnnestus seltsil saada heakskiit ka teisele projektile „Kogukondlikud tegevused Türil” (2017-2020). 

Umbes samal ajal hakkasime Türi vallaga läbi rääkima aadressil Viljandi 60 asuva maja teemadel. Vald kolis juba varem seni sotsiaalmajana kasutuses olnud hoonest inimesi välja, kuna ei soovinud selle jätkamist nn sotsiaalmajana (majas polnud vett ega kanalisatsiooni, vallal oli olemas paremaid sotsiaalkortereid);  ka proovis vald enne maja edutult müüa ning oli valiku ees, kas see lammutada või anda üle näiteks meie MTÜ-le. Kuna tegu on ühe vanima praeguse Türi linna piirides asuva ehitisega (kunagine Särevere mõisa moonakamaja), siis lammutamine ei tundunud hea mõttena. Viimaks sõlmisime vallaga maja kasutamiseks 15 aastaks hoonestusõiguslepingu (2017). 

KONNA NIMEST. Projekti raames peetud mõttetalgutel 2017. aastal Türil Vaksali kohvikus soovitas Martin Bristol (koolitaja ja Esna ja Viljandi kogukonnategelane), et ühel hoonel võiks olla lühike ja lööv nimi ka nn brändikujunduse mõttes). Osalejad pakkusid välja erinevaid nimesid, hääletuse tulemusel võitis nimi KONN. Seda seepärast, et maja asub Konnakülas ning seostub kogukonna, vabakonna ja kes teab veel millega.

2017. aasta sügisest alustati  loengute ja töötubadega, mis on seotud kestliku ja kogukondliku mõttelaadiga: vanade majade ennistamine (kittimine, akende parandamine, vundamendikoolitus), plaane on nii mööbli restaureerimise, jalgrataste kui ka kohaliku toiduga, jms. 

TÜRI KOGUKONNASELTSI VISIOON JA MISSIOON

Türi Kogukonnaselts (registrikoodiga 80412416) loodi 27. jaanuaril 2017. a selleks, et toetada Türi linnas ja vallas kestlikku ja kogukondlikku arengut.

Meie eesmärgiks on taasväärtustada Türi ajaloolist hoonestust, panustada selle korrastamisse loengute, koolituste, töötubade jms-ga, koguda ajaloolist hoonestust puudutavat teavet, aga lisaks toetada teisi kestliku ja kogukondliku tegevusega seotud valdkondi (säästev areng), näiteks kohaliku toidu väärtustamine ja kohalikul tasandil aina enam piirkonna toodete tarbimine, kogukondlike kohvikute jm väike-ettevõtluse jaoks võimaluste loomisele kaasa aitamine, rohelisse linnaruumi ja –transporti panustamine ning selliseid tegevusi ja mõtteviisi koondava kogukondliku keskuse loomine Türile.

Rohelise valla tiitlit kandev Türi vald on seltsi tegemistest huvitatud partnerina ning toetas maja usaldamisega seltsile tegevustele kaasaaitamisega. Ka on vald allkirjastanud põhimõtted liikumisega Peace Week liitumiseks (2018 suvel), millega osaleme noorte keskkonnateadlikkuse tõstmises ning oma kogukonna väärtustamises. Konna hoovi istutati selle partneriks olemise tähiseks Yuji Miyata ja seltsi poolt Konna sisehoovi kirsipuu nn rahu puu.

Aitäh