Projektid

ÜHISPROJEKT LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGUGA
“Kogukondlik ja säästlik Lõuna-Järvamaa”

Projektiperiood aprill 2017 – märts 2019
Projekti kogueelarve 75 214 eurot (Türi kogukonnaselts oli partneriks koolituste korraldamisel)

Projekti tegevuste hulka kuuluvad projekti sisuga haakuvate keskuste külastus Eestis ja mujal Euroopas. 2017. a kevadel külastasime Rootsis Amali linna, sh “Not Quite” keskust. Suve jooksul käisime tutvumas kogukondlike tegevustega Põlvamaal ja Viljandis. Kavas on mh veel “Säästlike linnade” võrgustiku sünnikoha, Aalbori külastus Taanis.

Projekti käigus toimuvad ka säästva eluviisi tutvustavad töötoad ning aruteluringid.

Kokkuvõte projektist “Kogukondlik ja säästlik Lõuna-Järvamaa”

ÜHISPROJEKT “Kogukondlikud tegevused Türil”
Toetuse saaja: Türi kogukonnaselts
Projektiperiood mai 2017 – aprill 2020
Projekti eelarve 19 717 eurot

Projekti tegevuste hulka kuulusid kestliku ja kogukondliku sisuga loengud ja töötoad ning 2019. a suvise vabaõhuürituse ja lastelaagri korraldamine.

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline

Projekti nimi: “Kogukonna jaoks EV100 puhul ehitud ajalooline Türi maja”

Toetuse andja: Eesti Külaliikumine Kodukant
Projektivoor: “Kogukondade EV100 toetusvoor
Projektiperiood: 01.06.2018 – 01.09.2018
Projekti eelarve: 4550 eurot
Projektitoetuse abil sai Viljandi 60 esifassaadil uued uksed, trepid, varikatused ja majasildid.

PROJEKT “KONN TAHAB VETT”

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati 2018. a kevadvoorus 2000 euroga Türi kogukonnaseltsi projekti “Konn tahab vett”, mille abil tõime kogukonnaseltsi kasutuses olevasse majja Viljandi tn 60 (KONN) sisse vee ja kanalisatsiooni.

KOP – kohaliku omaalgatuse projektid

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

“Konn projekteerib” – 2019.-2020. a sisekujunduse projekt keskosale, koolitusruumi elektrijoonised – toetus KOPilt 1800 eurot, Türi vallalt 180 eurot omaosalus. Tööde teostajad Heli Aade (Komitee OÜ) ja Martijn Hosman (Projekteer OÜ).

2020. a – KOP – “Konn kutsub Rohevestile” – 2500 eurot esinejate tasude katteks, sündmuse korralduse kuludeks, vallalt omaosalus 250 eurot;

2020. a – KOP projekt “Konn teeb toa korda” – koolitusruumi ehitusvahendite ost (3590), Türi vallalt 350 eurot omaosaluse katteks. Ruum saab vanamaterjalist uue lae, soojustuse, elektritööd ja krohvid-värvid.

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

 

Võimalusel taaskasutatakse ka majas leiduv vanamaterjal.

2021. aastal toetas Kohaliku omaalgatuse programm Konna maja korstnate ehitust 4000 euroga. Töö teostas Korstnaiff OÜ. Toetatud kohaliku omaalgatuse projektist.

Rohevest on saanud toetust KOP projektist kahel korral – 2020. ja 2021. aastal.

2021 – Kohaliku omaalgatuse programm

Projekt “Konna kestlikud tegevused” kogusummas 2750 eurot sai toetust 2475 eurot (omaosalus 275 eurot). Projekti käigus toimus aastal 2021 kokku 9 erinevat kohtumist ja töötuba (toidukultuur, ehitus, kogukonnapraktika, kompostimine, arutelud kestlikkuse üle, jm). Partnerid: Taluelu OÜ, MTÜ Väike Jalajälg, Rohetiiger, jmt.

Toetatud kohaliku omaalgatuse projektist.

2022. aasta KOPi kevadvoor – projekt “Konn teeb uksed korda”.

Konna maja on kogukonnale inspireerimiseks loodud. Vana maja vajab väärindamist. Soov oli taastada 3 hoovipoolset ust nn vanaustest. Värvida need linaõlivärvidega, uste korrastamise abil tõsta ka maja turvalisust ja soojapidavust. Projekti teostas Elustiil Disain OÜ.

KOPi rahastus oli summas 3780 eurot, Türi vald toetas projekti 10% omaosaluse katmisega.

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

 

Linaõlivärvidega katmine oli aeganõudev, seda oli kerge teha käetud toas.

 

Puhtad toonid on uhked toonid.

 

Keskmised uksed said kahepoolsed, äärmised ilusad ühesed. Turvalisem ja soojem on ka.

2022. a kevadvoor – kogukonnateenused.

Projekt “Toidust algab tervis”. Toidukultuuri kogukondlikus laadis elushoidmist ja toiduga seonduva propageerimisega toimus mitmeid ettevõtmisi.

KOP rahastus 1170, Türi vald toetas omaosaluse katmisega 10 % ulatuses.

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

https://www.facebook.com/tyrikogukonnaselts/posts/pfbid02tyk7Y9HxYGA4zgF2Wp8tgHD82uj4KYBm7pMV1x5vCZPGEJcV7DJ5YgRPn7ioksFel
2022. KOP projekt – “Konna korstnad” – korda said tehtud Konna maja korstnad (4 tk), tööd teostas Korstnaiff OÜ, omaosalusega toetas Türi vald, kokku projekt summas 4400 eurot.
 
 
2023. a KOP projekt “Konn tahab sooja” – kahte kogukonnaruumi said soetatud küttekolded (kamin ja pliit) tänu millele saavad ruumid ruttu soojaks vajadusel. Omaosalusega toetas ka Türi vald.  Projekt summas 1900 eurot. 
 
 
 
 

Aitäh