Projektid

ÜHISPROJEKT LÕUNA-JÄRVAMAA KOOSTÖÖKOGUGA
“Kogukondlik ja säästlik Lõuna-Järvamaa”

Projektiperiood aprill 2017 – märts 2019
Projekti kogueelarve 75 214 eurot (Türi kogukonnaselts oli partneriks koolituste korraldamisel)

Projekti tegevuste hulka kuuluvad projekti sisuga haakuvate keskuste külastus Eestis ja mujal Euroopas. 2017. a kevadel külastasime Rootsis Amali linna, sh “Not Quite” keskust. Suve jooksul käisime tutvumas kogukondlike tegevustega Põlvamaal ja Viljandis. Kavas on mh veel “Säästlike linnade” võrgustiku sünnikoha, Aalbori külastus Taanis.

Projekti käigus toimuvad ka säästva eluviisi tutvustavad töötoad ning aruteluringid.

Kokkuvõte projektist “Kogukondlik ja säästlik Lõuna-Järvamaa”

ÜHISPROJEKT “Kogukondlikud tegevused Türil”
Toetuse saaja: Türi kogukonnaselts
Projektiperiood mai 2017 – aprill 2020
Projekti eelarve 19 717 eurot

Projekti tegevuste hulka kuulusid kestliku ja kogukondliku sisuga loengud ja töötoad ning 2019. a suvise vabaõhuürituse ja lastelaagri korraldamine.

logo-leader-2014-est-horisontaal-varviline

Projekti nimi: “Kogukonna jaoks EV100 puhul ehitud ajalooline Türi maja”

Toetuse andja: Eesti Külaliikumine Kodukant
Projektivoor: “Kogukondade EV100 toetusvoor
Projektiperiood: 01.06.2018 – 01.09.2018
Projekti eelarve: 4550 eurot
Projektitoetuse abil sai Viljandi 60 esifassaadil uued uksed, trepid, varikatused ja majasildid.

PROJEKT “KONN TAHAB VETT”

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

Kohaliku omaalgatuse programmist rahastati 2018. a kevadvoorus 2000 euroga Türi kogukonnaseltsi projekti “Konn tahab vett”, mille abil tõime kogukonnaseltsi kasutuses olevasse majja Viljandi tn 60 (KONN) sisse vee ja kanalisatsiooni.

KOP – kohaliku omaalgatuse projektid

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

“Konn projekteerib” – 2019.-2020. a sisekujunduse projekt keskosale, koolitusruumi elektrijoonised – toetus KOPilt 1800 eurot, Türi vallalt 180 eurot omaosalus. Tööde teostajad Heli Aade (Komitee OÜ) ja Martijn Hosman (Projekteer OÜ).

2020. a – KOP – “Konn kutsub Rohevestile” – 2500 eurot esinejate tasude katteks, sündmuse korralduse kuludeks, vallalt omaosalus 250 eurot;

2020. a – KOP projekt “Konn teeb toa korda” – koolitusruumi ehitusvahendite ost (3590), Türi vallalt 350 eurot omaosaluse katteks. Ruum saab vanamaterjalist uue lae, soojustuse, elektritööd ja krohvid-värvid.

„Projekti on rahastatud kohaliku omaalgatuse programmist”

Võimalusel taaskasutatakse ka majas leiduv vanamaterjal.

2021. aastal toetas Kohaliku omaalgatuse programm Konna maja korstnate ehitust 4000 euroga. Töö teostas Korstnaiff OÜ. Toetatud kohaliku omaalgatuse projektist.

Rohevest on saanud toetust KOP projektist kahel korral – 2020. ja 2021. aastal. Toetatud kohaliku omaalgatuse projektist.