Partnerid

Aitäh meid toetanud partneritele:

KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMM EHK KOP (tänu KOP-ile ja Türi vallale on Konna maja saanud 150-aastasesse majja vee- ja kanalisatsiooniühenduse ning paigaldanud turvalise elektrivarustuse, mille abil saame edasi planeerida koolituskeskuse tööd).

Lõuna-Järvamaa Koostöökogu MTÜ

2017-2020 projekt “Kogukondlikud tegevused Türil” abil tutvustab Türi kogukonnaselts piirkonnale säästvat mõtteviisi ja loob selleks sobivat kogukonnakeskust ja koolitusruume (Konna maja, Rohevest, noortelaager, koolitused, mõttekojad).

Türi Vallavalitsus

Oleme saanud Türi Vallavalitsuselt 2018. ja 2019. a tegevustoetust summas 300 eurot. Sündmuste korraldamisel on vald toetanud Rohevest 2019 kontserti, samuti toetab vald omaosaluste katmisel, kui selts kirjutab kogukonnakeskuse heaks projekte (KOP). Samuti on Türi valla asutused aidanud igati kaasa rohelise linna kogukonnakeskuse kujunemisele, Türi kultuurikeskus aitas Rohevest 2019-l helitehnika ja telkide-toolidega, Türi noortekeskus aitas telkide, välivalgustuse ja pinkidega. Täname oma partnereid!

Hea Koostöö Hoidu-laenuühistu

Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu on andnud seltsile laenu Leader tegevuste elluviimise eelrahastamiseks.

Eesti esimese eetilise finantsasutuse – Hea Koostöö Hoiu-laenuühistu – eesmärgiks on elu edendavatele tegevustele kaasaaitamine.
Hea Koostöö HLÜ on finantsasutus, mis viib kokku inimesed, kes soovivad et nende raha laenataks ökoloogiliselt ja sotsiaalselt headele projektidele ning teiselt poolt inimesed, ettevõtted ja kogukonnad, kes sedalaadi finantseerimist vajavad.

Vaata lähemalt: http://heapank.ee/